Rapport konkluderer: BarentsKult har skapt sterke nettverk på tvers av den norsk-russiske grensen

Den ferske evalueringen er et aktuelt bidrag i debatten om kultursamarbeidets betydning og fremtidig rolle i nord.

Published 30. March 2022

Avisen "Lys Du Nord" ble produsert til samtidskunstfestivalen Barents Spektakel i 2022.
FOTO: Ksenia Novikova/Barentssekretariatet

BarentsKult er en finansieringsordning for profesjonelle kunst- og kulturutøvere i Norge og Russland. Da CONOW begynte arbeidet med å evaluere BarentsKult, så verden veldig annerledes ut. Krigen i Ukraina gjør at norsk-russisk samarbeid er vanskeligere å få til.

Rapporten gir ikke det endelige svaret på hva som blir veien videre, men presenterer resultater fra et fungerende kultursamarbeid som har lyktes i å skape verdier i nord.

– BarentsKult kan være en viktig stemme i debatten om hvordan vi skal forholde oss til Russland og russiske kulturarbeidere, sier Margrethe Alnes, prosjektansvarlig i Barentssekretariatet.

Last ned full rapport.

Bilde fra digital spørretime med Marit Jacobsen og Margrethe Alnes.

Viktigste funn

  • BarentsKult har lykkes med å skape bærekraftige kulturelle nettverk på tvers av den norsk-russiske grensen.
  • BarentsKult bidrar i stor grad til å skape internasjonale møteplasser, blant annet gjennom å la enkelte aktører, såkalte «gjengangere», vokse seg store over tid gjennom gjentatt finansiering.
  • BarentsKult har lokal verdi gjennom prosjektenes bidrag til stedsattraktivitet, reiseliv og økonomiske ringvirkninger.
  • BarentsKult har regional verdi gjennom sitt bidrag til måloppnåelse på relevante politikkområder og andre samarbeidsavtaler med Russland.
  • BarentsKult skaper synergier med andre finansieringsmekanismer gjennom å fungere som et kvalitetsstempel som kan bidra til å utløse annen finansiering.

Russland er en interessant partner for nordmenn og slike prosjekter gjør begge land rikere.

fra CASE-INTERVJU
Økt livskvalitet og stedsattraktivitet blir vist til som en verdi av BarentsKult.

Les også:

Støtteordning for profesjonell kunst og kultur:
Hva er BarentsKult?

Ny rapport om næringssamarbeid og grensekryssende verdiskaping i Sør-Varanger og Petsjenga før krigen brøt ut.

Barentssekretariatets støtteordninger videreføres, men det kan være vanskelig å gjennomføre prosjekter i praksis, på grunn av reiserestriksjoner og sanksjoner.