Hvordan søker jeg?

Det veldig dumt å rote bort et godt prosjekt i en dårlig søknad. Les våre retningslinjer, følg anvisningene i søknadsportalen og la ikke noen ruter stå tomme.

Published 04. October 2021

Det skal være enkelt å få støtte fra Barentssekretariatet dersom du har en god prosjektidé. Det er viktig at organisasjoner, lag og foreninger i Nord-Norge og Nordvest-Russland utnytter mulighetene som våre midler kan bidra til. Vi er her for å hjelpe deg gjennom søknadsprosessen.

Det viktigste du må gjøre før du skriver en søknad, er å gå nøye gjennom våre retningslinjer og vilkår.

Barentssekretariatet har tre ulike programmer du kan søke om støtte fra:

  1. Ordinære Barentsmidler
  2. BarentsKult
  3. Reisestøtte BarentsKult
  4. Reisestøtte for journalister

De aller fleste som søker om Barentsmidler skal søke om ordinære barentsmidler. Dette er det klassiske barentsprosjektet mellom en norsk og russisk partner som ønsker å løfte frem en felles lidenskap eller idé.

Det er viktig å huske at vi ikke kan støtte allerede påbegynte prosjekter, men så snart du har send inn din søknad kan du starte opp prosjektet. Da må du kunne bære kostnadene selv om det skulle vise seg at du ikke får støtte fra Barentssekretariatet.

BarentsKult

Finansieringsprogrammet BarentsKult gir profesjonelle kunst og kulturaktører mulighet til å utvikle nye kulturuttrykk innenfor områder som musikk, teater, visuell kunst, dans, kunsthåndverk og annet.

Reisestøtte for journalister

Journalister i Norge og Russland (også de med base utenfor Barentsregionen) kan søke om støtte til reportasjereiser i norsk eller russisk del av Barentsregionen. Det er ikke krav om samarbeidspartner for å få innvilget reisestøtte.

Våre satsinger

Barentssekretariatet er åpen for å støtte de aller fleste prosjekter som har et godt samarbeidsinnhold, uavhengig av hvem som søker eller hva det skal fokuseres på i prosjektet. I perioder med mange søknader må vi ofte prioritere og da setter vi fokus på våre satsingsområder, som er:

  • Kultur/Idrett
  • Kompetanse/Utdanning
  • Næring/Entreprenørskap
  • Media/Informasjon
  • Sivilt samfunn/Miljø

Prosjekter som involverer urfolk og barn/unge er prioritert innenfor alle disse satsingsområdene. 

Hvert år får Barentssekretariatet inn rundt 200-300 prosjektsøknader av svært ulik karakter. De aller fleste er gode nok til å bli innvilget støtte. Det kan være alt fra små klubbutvekslingsprosjekter med kostnadsramme på noen tusenlapper, til større næringsprosjekter med millionbudsjett.

Vi behandler søknader etter hvert som de kommer inn, men du må beregne noen ukers saksbehandlingstid. 

Sluttrapport

For oss er rapporten etter at prosjektet er avsluttet vel så viktig som selve søknaden. Her skal dere rapportere både på prosjektgjennomføringen og levere et ferdig regnskap. Prosjekter som har fått over 100.000 kroner i støtte må få regnskapet godkjent av revisor. Prosjekter som er støttet med mindre enn dette må legge ved alle bilag i sluttrapporten. Normalt skal sluttrapporten være levert en måned etter siste prosjektaktivitet.