RE:BARENTS – ny forskning på helsesamarbeid mellom Norge og Russland

Forskningsprosjektet RE:Barents skal undersøke betydningen av norsk-russisk samarbeid innen helse og velferd i Barentsregionen siden år 2000.

Published 05. October 2021

Mange ulike helseprosjekter er omfattet av RE:BARENTS, fra små prosjekter mellom lokale ildsjeler på hver side av grensa, til prosjekter på regionalt og nasjonalt nivå. På denne måten får vi kunnskap om de direkte og indirekte virkningene av helse- og velferdsamarbeidet i regionen.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, koordineres av OsloMet og gjennomføres sammen med flere forskningsinstitusjoner i Norge og Russland. I tillegg er KS og Barentssekretariatet med i prosjektet som ikke-akademiske partnere.

Marit Jacobsen bidrar i RE:BARENTS.
Foto: Ksenia Novikova
Ny kunnskap

For oss i Barentssekretariatet er det veldig positivt å kunne bidra med våre erfaringer og nettverk og deretter få tilgang til dokumentert informasjon om betydningen av prosjekter vi støtter – det gir oss mulighet til å utvikle det framtidige samarbeidet og dele ny kunnskap med de som allerede er aktivt involvert.

– Vi tror at kunnskap og anbefalinger om helse- og velferdssamarbeidet også kan ha overføringsverdi til andre norsk-russiske samarbeidsprosjekter vi støtter. Vi gleder oss derfor til å være med på laget og er spent på hvilke funn forskerne gjør, sier Marit Jacobsen, nestleder i Barentssekretariatet.

Det er Marit Jacobsen og Kim Stenersen som deltar fra vår side.

Prosjektet startet opp i mai 2021 og skal vare til 2024.Har du lyst til å lese mer om RE:BARENTS og følge utviklingen i prosjektet? Sjekk ut denne siden: uni.oslomet.no/rebarents/

Eksempel på helsesamarbeid

Barentssamarbeidet dekker blant annet fagområdene helse, miljø, urfolk, utdanning og forskning, infrastruktur, næringsliv, beredskap, sikkerhet og folk-til-folk samarbeid. Koronapandemien har gjort det vanskelig å gjennomføre grensekryssende prosjekter, men ildsjeler på begge sider av den norsk-russiske grensen har likevel fortsatt samarbeidet.

På helsefronten har eksempelvis Brystkreftforeningen i Vesterålen gjennomført digitale møter med sin partnerforening i Murmansk når det ikke har vært mulig å reise.

– Det er viktig å vise at vi husker hverandre og bryr oss om hverandre, selv om hele verden er i en spesiell situasjon, forteller Lise Bygdnes som leder Vesterålen brystkreftforening.

Foreningen begynte for noen år siden å samarbeide med Zravstvuy, som er en støttegruppe for brystkreftpasienter i Murmansk. Under koronapandemien har de holdt kontakten digitalt, fortalt hverandre om hverdagen sin, delt erfaringer, hatt kursopplegg og drukket mye god te og kaffe sammen. Her kan du se hvordan det har gått:

Hjertevarmt samarbeid kvinne-til-kvinne

– Det er viktig å vise at vi husker hverandre og bryr oss om hverandre, selv om hele verden er i en spesiell situasjon, sier Lise Bygdnes. Hun leder Vesterålen brystkreftforening, som for noen år tilbake begynte å samarbeide med Zravstvuy, som er en støttegruppe for brystkreftpasienter i Murmansk. Under koronapandemien har de holdt kontakten digitalt, fortalt hverandre om hverdagen sin, delt erfaringer, hatt kursopplegg og drukket mye god te og kaffe sammen. Lises beskrivelse av prosjektet uttrykker selve kjernen i Barentssamarbeidet: – Vi er likepersoner som lærer av hverandre. Ingen står høyere enn andre. Det er nok der hjerteligheten kommer fra ❤️🎀

Posted by Barentssekretariatet on Friday, October 30, 2020

Se flere videoer fra Barentssamarbeidet på vår YouTube-kanal >>>