Videojournalist med nøkkelkompetanse på sosiale medier søkes (Barentspilot)

Videointervju med kunstner i Arkhangelsk. (Foto: Anja Kristine Salo)

Barentssekretariatet søker en kommunikasjonsmedarbeider i ett års prosjektstilling (100%).­­

Om Barentssekretariatet
Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap eid av de tre nordnorske fylkeskommunene og har i dag 11 medarbeidere i Norge og 6 medarbeidere i Russland. Sekretariatet forvalter midler til finansiering av norsk-russiske samarbeidsprosjekter i nord på vegne av Det norske utenriksdepartementet. I tillegg driver vi et utstrakt informasjonsarbeid der vi forteller om mulighetene i Barentsregionen og forholdene i Nordvest-Russland.

Det formelle barentssamarbeidet foregår mellom 13 administrative områder i Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og Nordvest-Russland, som tilsammen utgjør Barentsregionen.

Barentssekretariatet besitter høy kompetanse på Russland, og er en viktig nasjonal funksjon, plassert i Kirkenes. Sekretariatet samarbeider bredt med russlandsmiljøet i hele landet, men også med miljøer i hele Barentsregionen, inkludert en rekke land i Europa og USA.

Om stillingen
Stillingen som  kommunikasjonsmedarbeider i Barentssekretariatet er variert, spennende og utfordrende. Vedkommende vil drive mye oppsøkende arbeid og informere om Barentssekretariatet og barentssamarbeidet til ungdom i både Norge og Russland. I stillingen ligger også et stort ansvar knyttet til Barentssekretariatets informasjonsarbeid.  Kommunikasjonsmedarbeideren skal sørge for at Barentssekretariatet forsterker sitt digitale fotavtrykk og blir ansett som både attraktiv og spennende for målgruppa ungdom i alderen 16-30 år. 
 
Barentssekretariatet søker en kreativ person med evne til å formidle historier både skriftlig og muntlig, med bruk av både stillbilder og levende bilder. 
 
Vi ønsker en person som behersker norsk, engelsk og gjerne russisk. Personen må kunne digital publisering og redigering av bilder, video og lyd. Det er også viktig at personen har god kunnskap om sosiale medier og hvordan man når sitt publikum best på nett. 
 
For den rette personen kan vi tilby utfordrende og interessante arbeidsoppgaver innenfor et samarbeidsområde i utvikling, og store muligheter for personlig utvikling. Det stilles store krav til selvstendighet, engasjement, personlig fleksibilitet og samarbeidsevner i et tverrkulturelt miljø.  
Det må påregnes mye reisevirksomhet og til dels uregelmessig arbeidstid.
 
Arbeidsoppgaver
 • Produsere videostories om barentssamarbeidet
 • Produsere nyhetsartikler om barentssamarbeidet
 • Presentere Barentssekretariatet og gode prosjektopplevelser i inn- og utland. 
 • Bidra til viktig relasjons- og nettverksbygging, spesielt rettet mot Barents-ungdom. 
 • Presentere Barentssekretariatet for besøkende
 • Representere Barentssekretariatet utad i faglig sammenheng
 • Arrangere seminarer og debatter om barentssamarbeidet 
 • Andre oppgaver kan pålegges av leder
 
Kvalifikasjoner
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra journalistikk 
 • Erfaring med videojournalistikk
 • Erfaring med sosiale medier
 • kjennskap til barentssamarbeidet og norsk nordområdepolitikk
 • kunnskaper i russisk språk vil være en fordel
 • god kjennskap til MS Office 
 
Lønn etter avtale.
Fra brutto lønn trekkes 2% pensjonsinnskudd.
 
Gjennom ordningen med Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark får arbeidstakere bl.a. årlig nedskriving av studielån med 10 % (inntil kr 25.000 pr år), lavere personskatt og høyere barnetrygd. Tilsetting skjer i h.h.t. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Gjensidig prøvetid er 3 mnd.
Lønn: Lønn etter avtale 
 
Søknad, CV og tre arbeidsprøver sendes digitalt til info@barents.no innen 15. mai.
 
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Nettredaktør Jonas Sjøkvist Karlsbakk, jonas@barents.no
Sekretariatsleder Lars Georg Fordal, lars@barents.no , tlf. 91810796
 
Kontaktinformasjon:
Telefon: 78 97 70 50