Rein film bygger nettverk i Russland

Søker
Rein Film AS
Finnmark
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes
november 2015
Antall deltakere
10
Antall ungdom
5

Søker: Rein Film AS
Samarbeider med: Olga Anisimova og Natalja Kolesnik - Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 13 000 kroner­­

Rein Film ønsker å co-produsere og legge produksjonen av spillefilmen «Børning 2» til Nordvest-Russland, og bruke denne filmen som døråpner for å bygge nettverk og inngå langvarige samarbeid med produksjonsselskaper i Russland.­­