Norsk -Russisk friluftsskole

Søker
Polarsirkelen friluftsråd
Nordland
Samarbeidspartner
Karelske republikanske sentrum for friluftsarbeid med barn og ungdom
Karelia
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes
august 2017
Antall deltakere
36
Antall ungdom
30

­­

Polarsirkelen friluftsråd skal i uke 32 arrangere Friluftsskole i Mo i Rana. Her deltar 25 barn i alderen 10 - 14 år sammen med 4 norske lærere. Vi inviterer 5 elever og 2 lærere fra Karelska republikanske sentrum for friluftsarbeid med barn og unge i Petrozavodsk. Alle skal så delta på Friluftsskolen i uke 32 samt ha en avsluttende fjelltur lørdag 12.august. Målet med å samle både norske og russiske barn til en slik Friluftsskole er å la elevene og lærerne bli kjent med hverandre og hverandres kultur og gjensidig lære av hverandre.