Gavavuohta: Rettigheter, ressurser og visjoner

Søker
Sami Niison Forum
Finnmark
Samarbeidspartner
Sami heritage and development Foundation
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes
februar 2017
Antall deltakere
222
Antall ungdom
19

­­

Forprosjektet Gávavuohta (=Samiske kvinners verdi og status): Seminarer og kulturprogram i juni 2016 samler samiske kvinner, organisasjoner og samiske organer til oppstart av SNF pilotprosjekt "Gávavuohta" for å belyse samiske kvinners rettigheter, ressurser og visjoner.

  • Formål 1: Igangsette dokumentasjonsarbeid om samiske kvinners liv og trekke fram pionerer som Elsa Laula Renberg, og skape nettverk for kunnskap og formidling.
  • Formål 2: Delta i offentlig debatt både på sosiale og vanlige medier, og på møter og konferanser, for å sette samiske kvinnespørsmål på dagsorden og øke kunnskap og kompetanse.
  • Formål 3: Arrangere SNF Session på Tråante 2017-jubileet i Trondheim, med seminar, utstilling og et temanummer av tidsskriftet Gába. Samarbeid med MIRA Ressurssenter for minoritetskvinner i Norge. Jubileet er 100-årsmarkering av det første felles-samiske møtet som ble holdt i Trondheim i februar 1917.

­­