100 samiske portretter

Applicant
Barentsinstituttet, UiT
Finnmark
Partner
Arctic TV
Murmansk
Prosjekt størrelse
90 000 NOK
Prosjekttype
Urfolk
Prosjektstart dato
December 2016
Antall deltakere
102

­­

100 samiske portretter er et stort dokumentar- ogfotoprosjekt som er knyttet til Tråante 2017, 100 årsjubileet for samefolkets dag 6 februar 2017. Prosjektet går ut på å portrettere 100 Samer fra Norge, Sverige, Finland og Russland, for deretter å formidle portrettene og historiene gjennom utstillinger, bokutgivelse, blogg, digital storytelling/billedspill og foredrag.­­